* označuje povinné pole
Česká lékařská komora požaduje při registraci na vzdělávací akce evidenční čísla lékařů, z důvodu přičítání kreditů na jejich osobní účty. ČLK ID naleznete v seznamu registrovaných lékařů.

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pořádající agenturou 4Education s.r.o. Ochrana osobních údajů odpovídá zákonu č. 101/2000 Sb. a požadavkům nařízení EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v souvislosti se sympóziem 12.Ostravský diabetologický den. Svůj souhlas se zpracováním osobních informací můžete kdykoliv odvolat.

 

Účastníci sympózia nehradí registrační poplatky.